PCCC

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

CÁC TIÊU CHUẨN PCCC

TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3254 – 1989: An toàn cháy – Yêu cầu …

Nhận thi công phòng cháy chữa cháy

Nhận thi công phòng cháy chữa cháy đảm bảo

Nhận thi công phòng cháy chữa cháy

Ngày nay, cùng với những hiểm họa có thể xảy ra với con người th́ hỏa hoạn cũng là một trong những mối nguy hiểm mà con người cần phải đề pḥng nhất.